Program

Czyste powietrze

Jaki jest cel programu
Czyste Powietrze?

Cel programu

Cel programu Czyste Powietrze to poprawa jakości powietrza poprzez modernizację istniejących źródeł zanieczyszczeń.

Program ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zapobieganie zatruciu powietrza i zmniejszenie wpływu na ludzkie zdrowie i środowisko. Celem jest również poprawa jakości powietrza w całym kraju, aby spełnić normy unijne, a także ułatwienie dostępu do czystego powietrza dla wszystkich mieszkańców.

Program ma również na celu zwiększenie efektywności energetycznej, poprawę jakości powietrza i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wdrażanie skutecznych i sprawiedliwych rozwiązań, aby zapewnić lepsze i bezpieczniejsze środowisko dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Kogo dot. wsparcie?

  • likwidacji starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakupu i montażu nowych urządzeń spełniających wymagania programu;
  • docieplania przegród budynku;
  • wymiany stolarki okienne i drzwiowej;
  • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych);
  • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Poprzedni
Następny

Źródło: www.czystepowietrze.gov.pl

Jaki jest podstawowy warunek przystąpienia
do programu czyste powietrze?

Roczny dochód wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 tys. zł

Maksymalna wysokość dofinansowania:

Maksymalne kwoty dotacji i intensywność dofinansowania wybranych elementów
dla podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania

Nazwa kosztu
Podstawowy poziom dofinansowania łącznie do 66 000 zł – kompleksowa termodernizacja z PV
Podwyższony poziom dofinansowania łącznie do 99 000 zł – kompleksowa termodernizacja z PV.
Najwyższy poziom dofinansowania łącznie do 135 000 zł – kompleksowa termomodernizacjz z PV.
Autyt energetyczny
100% / 1200 zł
100% / 1200 zł
100% / 1200 zł
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
55% / 12 200 zł
100% / 17 800 zł
100% / 22 200 zł
Pompa ciepła powietrze/woda
40% / 12 600 zł
70% / 22 000 zł
100% / 31 500 zł
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
55% / 19 400 zł
80% / 28 100 zł
100% / 35 200 zł
Pompa ciepła powietrze/powietrze
40% / 4 400 zł
70% / 7 800 zł
100% / 11 100 zł
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
55% / 28 000 zł
80% / 40 700 zł
100% / 50 900 zł
Kocioł gazowy kondensacyjny
40% / 6100 zł
70% / 10 700 zł
100% / 15 300 zł
Kotłownia gazowa
45% / 8 300 zł
70% / 13 900 zł
100% / 18 500 zł
Kocioł olejowy kondensacyjny
40% / 7 400 zł
70% / 13 000 zł
100% / 18 500 zł
Kocioł zgazowujący drewno
40% / 6 600 zł
70% / 11 700 zł
100% / 16 700 zł
Kocioł na pellet drzewny
40% / 5 600 zł
70% / 9 700 zł
100% / 13 900 zł
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
45% / 9 100 zł
70% / 14 300 zł
100% / 20 400 zł
Ogrzewanie elektryczne
40% / 5 600 zł
70% / 9 700 zł
100% / 13 900 zł
Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja ciepłej wody użytkowej
40% / 8 100 zł
70% / 14 300 zł
100% / 20 400 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
40% / 6 700 zł
70% / 11 700 zł
100% / 16 700 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna
40% / 6 000 zł
70% / 9 000 zł
100% / 15 000 zł
Nazwa kosztu
Podstawowy poziom dofinansowania łącznie do 66 000 zł – kompleksowa termodernizacja z PV
Podwyższony poziom dofinansowania łącznie do 99 000 zł – kompleksowa termodernizacja z PV.
Najwyższy poziom dofinansowania łącznie do 135 000 zł – kompleksowa termomodernizacjz z PV.
Autyt energetyczny
100% / 1200 zł
100% / 1200 zł
100% / 1200 zł
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
55% / 12 200 zł
100% / 17 800 zł
100% / 22 200 zł
Pompa ciepła powietrze/woda
40% / 12 600 zł
70% / 22 000 zł
100% / 31 500 zł
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
55% / 19 400 zł
80% / 28 100 zł
100% / 35 200 zł
Pompa ciepła powietrze/powietrze
40% / 4 400 zł
70% / 7 800 zł
100% / 11 100 zł
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
55% / 28 000 zł
80% / 40 700 zł
100% / 50 900 zł
Kocioł gazowy kondensacyjny
40% / 6100 zł
70% / 10 700 zł
100% / 15 300 zł
Kotłownia gazowa
45% / 8 300 zł
70% / 13 900 zł
100% / 18 500 zł
Kocioł olejowy kondensacyjny
40% / 7 400 zł
70% / 13 000 zł
100% / 18 500 zł
Kocioł zgazowujący drewno
40% / 6 600 zł
70% / 11 700 zł
100% / 16 700 zł
Kocioł na pellet drzewny
40% / 5 600 zł
70% / 9 700 zł
100% / 13 900 zł
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
45% / 9 100 zł
70% / 14 300 zł
100% / 20 400 zł
Ogrzewanie elektryczne
40% / 5 600 zł
70% / 9 700 zł
100% / 13 900 zł
Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja ciepłej wody użytkowej
40% / 8 100 zł
70% / 14 300 zł
100% / 20 400 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
40% / 6 700 zł
70% / 11 700 zł
100% / 16 700 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna
40% / 6 000 zł
70% / 9 000 zł
100% / 15 000 zł

Koszty termomodernizacji: ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane w określonym % do poniesionych kosztów netto.

Formy dofinansowania:

Terminy:

Skorzystaj z dotacji:

Program Czyste Powietrze 2023 – pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków